alaScore

alaScore
är ett tillförlitligt, objektivt och enkelt produktkvalitetsbetyg.

arför behövs alaScore?

alaScoreDärför att det representerar ett oberoende, enkelt och trovärdigt betyg för produktkvalitet.

Oberoende: alaTest är en helt oberoende aktör och är inte på något sätt knuten till de källor som listas på vår webbplats. Därmed har alaTest inget inflytande över de betyg som sätts vid de enskilda testerna. Vi gör ingen kvalitativ bedömning över vilken källa som är mest trovärdig. Den matematiska formel vi använder för att räkna ut ett produktbetyg – alaScore – är helt objektiv gentemot källor och varumärken.

Enkelt: alaScore visar och sammanfattar en stor mängd information och gör därigenom jämförelsen av produkters olika kvalitet extremt enkelt.

Trovärdigt: alaScore baseras på en stor mängd professionella tester och användarrecensioner från ett stort antal källor i hela världen. Vi anser att ju fler tester som utförs på en produkt, desto mer trovärdig och rättvisande blir betyget.
Några exempel: En säljare i en butik rekommenderar helst produkter som säljs i butiken men det är svårt att veta allt om alla produkter. Tidningar och konsumentorganisationer som testar många produkter, testar sällan eller aldrig alla produkter som finns på marknaden. Olika källor använder olika testkriterier, olika skalor och har varierande kunskap för att betygsätta produkter.


Vilka faktorer ingår i alaScore-beräkningen?

Ett antal viktiga faktorer beaktas när en alaScore räknas ut. Många av dessa tas inte med om man endast räknar ut ett genomsnittsbetyg. Nedan listas fyra viktiga faktorer:

Faktor 1: Relativt produktbetyg för varje källa och kategori

De flesta källor är mycket positiva till de produkter som de testar vilket gör att fler produkter tenderar att få fördelaktiga betyg än mindre fördelaktiga betyg. alaTest beräknar ett relativt produktbetyg för varje källa.

Faktor 2: Källans trovärdighet

Ett test från en källa som endast har testat en enda kamera är sannolikt mindre trovärdigt än ett test från en källa som testat mer än 500 olika kameror. Vår åsikt är att desto fler produkter en källa har testat inom en kategori, desto mer expertis har den källan om produkter inom samma kategori. Vi bedömer därmed en källas kvantitativa trovärdighet.

Faktor 3: Fördelning av professionella produkttester jämfört med användarrecensioner

Vid beräkningen av alaScore läggs större vikt vid professionella produkttester jämfört med användarrecensioner. Professionella produkttester utförs av experter inom respektive område och har generellt en större trovärdighet än användarrecensioner.

Faktor 4: Nya produkter jämfört med äldre

Vi jämför nya produkter med andra nya produkter och även med äldre produkter. För varje alaScore har vi en nedskrivningsfaktor baserad på ålder. Detta gör att till exempel en mp3-spelare som fått ett högt betyg, gradvis kommer sänkas över tiden. Utvecklingen går framåt och allt högre krav ställs på nya produkter jämfört med produkter som är äldre och testades längre tillbaks i tiden. Nedskrivningstakten varierar beroende på utvecklingstakt en inom respektive kategori, där till exempel tvättmaskiner har en långsammare takt än exempelvis MP3-spelare. Produktålder sätts genom att vi räknar ut en fiktiv produktålder baserat på det genomstnittliga testdatumet för alla tester av den specifika produkten.

Betyder en låg alaScore att en produkt är dålig och en hög alaScore att en produkt är mycket bra?

Inte alltid. En låg alaScore betyder att produken anses mindre bra än andra produkter i samma kategori. Dock innebär det inte med automatik att produkten är dålig. Den kan fortfarande vara bra med tanke på ett lägre pris eller färre funktioner och därmed anses vara prisvärd.


En hög alaScore innebär att en produkt är relativt bättre än andra produkter och en låg alaScore betyder att en produkt är relativt sämre än andra produkter.

Kan alaScore ge ett felaktigt resultat?

Ja, den kan vara fel på grund av ett antal olika anledningar:

  • Betygen som vi samlar in från källor behöver inte alltid vara helt korrekta
  • Ju färre betyg som sammanställs, desto mindre trovärdigt blir sammanvägningen